Barion Pixel

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE

A Kalliopé Kiadó (ZOLTÁN’S Kft. Cégjegyzékszám: 15-09-071427, Adószám: 13936817-2-15 Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok utca 15., Képviseli: Balogh Zoltán), mint a nyereményjáték szervezője (a továbbiakban: Szervező) ezúton tájékoztatja az általa szervezett promócióban résztvevő érintetteket az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi rendeletének megfelelő adatkezelési tevékenységének szabályairól.

1. Szervezés és lebonyolítás

A játék 2021. december 6. és 12. között tart. A játékban részt vehet mindenki, aki a játék leírása szerint cselekszik. A nyereményjáték időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Kalliopé Kiadó oldalán.

2. Részvételi szabályzat

A nyereményjátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek, és a szervező Facebook oldalán (Kalliopé Kiadó) a 2021. december 6-ai játékra invitáló poszthoz hozzászólást írnak, illetve minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit. A nyereményben nem részesülhetnek a ZOLTÁN’S Kft. alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

3. A nyereményjáték ideje

A nyereményjáték 2021. december 6-tól december 12. 24:00 óráig tart.

4. A nyereményjáték menete

A nyereményjáték során a játékosok a Kalliopé Kiadó Facebook oldalán, a játékhoz tartozó, játékra invitáló poszthoz hozzászólást írnak. Egy játékos csak egyszer írhat hozzászólást a poszthoz, ellenkező esetben nem érvényes a nevezés. Csak a játék végéig beérkezett hozzászólások számítanak, és csak azok, amelyek komment formájában érkeznek. A nyeremény 1 példány Susan Elizabeth Phillips Csillagfény című könyvéből.

A változtatás jogát fenntartjuk.

5. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel az 1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása. A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

• § Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

• § Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

• § Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

• § Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.

• § A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

• § Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

• § Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

• § Bevételi adatokat tesz közzé.

• § Erőszakos, erőszakot ábrázol.

• Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

6. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

7. A nyeremények és a díjak átvételének feltételei

A Szervező a nyereményjáték lezárultával 1 nyertest és 1 pótnyertest választ.

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Ezen kívül a nyerteseknek a kiválasztást követően 5 munkanapon belül kell visszajelezniük a nyereménnyel kapcsolatban. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért. A nyeremények esetleges adóvonzata a Szervezőt terheli. A Szervező a nyertest a Facebook felületén, egy posztban értesíti nyereményéről. A nyertesnek 5 munkanapon belül kell Facebook üzenetben választ küldenie a Kalliopé Kiadó Facebook oldal számára. Ellenkező esetben a pótnyertesre száll a nyeremény. Ha a pótnyertes sem küldenek Facebook üzenetben választ 5 munkanapon belül, akkor a nyeremény automatikusan a szervező tulajdonában marad.

8. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán esetlegesen keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

9. Adatkezelés

A nyereményjáték ideje alatt nem történik felhasználói adatkezelés.

10. Záró rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban résztvevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Kalliopé Kiadó

Kelt: Nyíregyháza, 2021. 12. 06.

Megosztom:

Ezek is tetszhetnek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük